Ga terug
HortiQ

HortiQ-certificaat behaald

Haket hecht veel waarde aan kwaliteit en is er trots haar reeds ontvangen HortiQ-certificaat. Samen met Svensson ontvingen we dit HortiQ-certificaat. Roelof Haket: “We merken dat er bij onze klanten behoefte is aan zekerheid. Als de ontwerpen en de uitvoering van de installaties voldoen aan de vastgestelde normen, geeft dat de zekerheid aan de klant.”

De twee bedrijven ontvingen het certificaat tijdens de tiende jaarbijeenkomst van HortiQ, uit handen Wim de Wit, bestuursvoorzitter HortiQ, die ook gelijk afzwaaide. “Een jubileum,” licht De Wit toe. “In 2009 reikten we de eerste certificaten uit en ik ben blij te concluderen dat het goed gaat en de waarde van HortiQ zo gezien wordt. Met elkaar versterken we de keten.“De HortiQ-certificering laat zien welk bedrijf de focus heeft op topkwaliteit.”

Zware eisen

De HortiQ-certificering wordt uitgereikt aan bedrijven die getoetst zijn op hun interne processen, de organisatie en de kwaliteit van het product. De eisen daarvoor zijn gebaseerd op de NEN-normering en de normen die zijn vastgelegd in drie kwaliteitshandboeken. Deze boeken zijn opgesteld door het instituut Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KviNL). De toetsing van de bedrijven wordt  uitgevoerd KIWA als onafhankelijke certificerende instelling. De certificering blijft drie jaar geldig, waarbij jaarlijks tussentoetsen plaatsvinden. 

Onafhankelijke kwaliteit

Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere technische toeleveranciers aan de glastuinbouw. Dit certificaat wordt door de technische industrie en tuinbouw gebruikt zowel in nationale- als internationale markten. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Haket Handelsonderneming B.V.
Certificeringen onderaan pagina

 

  

                                     

 

Haket Handelsonderneming B.V. logo
Haket Handelsonderneming B.V.

Copyright © 2024 Haket Handelsonderneming B.V. | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring