Ga terug
logo-vca

VCA Certificering

VCA en certificatie
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.
  
Nut en noodzaak 
Uit de opsomming van de onderwerpen van de zogenaamde "checklist-vragen" blijkt dat VCA bedoeld is om ons bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Haket voldoet aan de gestelde eisen en heeft daardoor het VCA-certificaat behaald.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel en toont in één keer aan dat Haket voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat u als opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld.

Haket Handelsonderneming B.V.
Certificeringen onderaan pagina

 

 

Haket Handelsonderneming B.V. logo
Haket Handelsonderneming B.V.

Copyright © 2022 Haket Handelsonderneming B.V. | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM